+380682868451 працюємо для вас 24/7

ПРАВИЛА ВСТУПУ, ПЕРЕДАЧІ ТА ПРИПИНЕННЯ ЧЛЕНСТВА В «МЕРЕЖІ ПРЯМИХ ПРОДАЖІВ» В КОМПАНІЇ «FARMASI»

ПРАВИЛА ВСТУПУ, ПЕРЕДАЧІ ТА ПРИПИНЕННЯ ЧЛЕНСТВА В «МЕРЕЖІ ПРЯМИХ ПРОДАЖІВ» В КОМПАНІЇ «FARMASI»


1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ :

1.1. Дані Правила реєстрації в мережі прямих продажів» в компанії «FARMASI» (далі за

текстом – Правила) регулюють порядок вступу в «мережу прямих продажів» в компанії

«FARMASI», порядок виходу з мережі, позбавлення та передачу членства в мережі третім

особам, а також угоду по співпрацю, правила та обов’язки сторін.

1.2. Особи, що приймають участь в Мережі стають Консультантами FARMASI з моменту

початку членства в Мережі. Особа, яка не має статусу Консультанта FARMASI та не

зареєстрована на сайті не може отримувати статуси, здійснювати закупівлі чи виступати від

імені Мережі.

1.3. Консультант FARMASI вважається ознайомленим та таким, що безумовно погоджується

з даними Правилами з моменту початку членства в Мережі. Комерційні умови для

Консультантів FARMASI визначаються маркетинговим планом, або іншим внутрішнім

документом, затвердженим керівним органом FARMASI належним чином. Компанія має

право в будь-який час за власною ініціативою змінювати маркетинговий план без

попередження про це третіх осіб та здійснивши реєстрацію в «мережі прямих продажів» в

компанії «FARMASI» Консультанти погоджуються з таким положенням.

1.4. Будь-які зміни до поточних правил вступають в силу з моменту публікування їх на сайті

Компанії Farmasi.

1.5. Партнерські відносини між Компанією Farmasi та Консультантами, починаючи зі статусу

Директора, повинні бути оформлені Договором про надання послуг ФОП, на підставі якого

на розрахунковий рахунок Консультанта перераховується винагорода, розрахована за

Маркетинг-планом.


2.ВИЗНАЧЕННЯ:


2.1. Компанія - Товариство з обмеженою відповідальністю «ФАРМАСІ-УКРАЇНА».

2.2. Мережа - мережа прямих продажів в Товаристві з обмеженою відповідальністю

«ФАРМАСІ-УКРАЇНА»;

2.3. Б’юті - Консультант FARMASI – фізична або юридична особа, якій було задоволено

заявку на вступ в мережу прямих продажів в Товаристві з обмеженою відповідальністю

«Фармасі-Україна», і яка здійснює закупівлі відповідно до комерційних умов Компанії.

2.4. Активний Консультант – Консультант, який розмістив замовлення в одному місяці і має

позитивне сальдо продажів від 1 ББ (бонусний бал).

2.5. Уповноважений орган Компанії – структурний підрозділ компанії FARMASI, у

повноваження якого входить вирішення спорів та розгляд заяв відповідно до даних Правил.

2.6. Наставник - Консультант FARMASI, який здійснює керівництво групою інших

Консультантів FARMASI і може отримувати бонус відповідно до маркетингового плану.


2.7. Група Наставника – Консультанти та Наставники, залучені особисто Наставником, не

враховуючи самого Наставника.

2.8. Статус – це звання, яке отримує Консультант при виконанні певних умов Маркетинг

Плану.

2.9. Товар (Товари - в множині) - парфумерно-косметична продукція, аксесуари і т.п.,

друковані матеріали, в т.ч. рекламні, а також інші Товари, які продаються/ розповсюджуються

Організатором.

2.10. Термін «прямий продаж» означає реалізацію продукції шляхом пропонування

безпосередньо зацікавленій особі, без залучення засобів роздрібної торгівлі. Відповідальними

за надання інформації, що підтверджує факт залучення засобів роздрібної торгівлі (адреса

точки роздрібної торгівлі, фотографії, свідки тощо), є Регіональні Менеджери Організатора.

2.11. Каталог – друковане або онлайн видання Організатора (в т.ч. періодичне видання

Організатора – сезонний Каталог), яке носить рекламний характер та містить інформацію про

перелік, характеристики та ціни на товари Організатора.

2.12. Каталожний період – термін дії поточного Каталогу, вказаний на сайті Компанії на

обкладинці онлайн Каталогу або друкованого видання.

2.13. Термінація – виведення Консультанті з Мережі.


3. УМОВИ ВСТУПУ В МЕРЕЖУ


3.1. Будь-яка фізична особа, що має повну цивільну дієздатність та досягла 16 років, може

стати членом Мережі та Консультантом FARMASI. Юридичні особи, що створені та діють

відповідно до законодавства, можуть були членами Мережі та Консультантами FARMASI

відповідно до даних Правил.

3.2. Компанія залишає за собою право відмовити в заявці фізичної або юридичної особи щодо

вступу в Мережу з власної ініціативи без надання будь-яких пояснень щодо причин такої

відмови.

3.3. Для вступу до Мережі та отримання статуту Консультанта FARMASI, особа подає

заповнену заявку, шляхом заповнення відповідних форм на сайті Компанії, або реєструється

за допомогою реферального посилання, наданого Наставником Компанії.

3.4. В рішенні щодо вступу особи в Мережу та надання йому статуту Консультанта

FARMASI, особа включається в Групу Консультантів під керівництвом обраного Наставника.

3.5. Консультант FARMASI має право змінити Наставника самостійно без згоди наставника

протягом перших 72 годин, шляхом внесення інформації у власному кабінеті на сайті

Компанії.

3.6. Компанія має право змінити Наставника згідно з заявою Консультанта у випадку, якщо

фактична адреса проживання Наставника або лідера такого відноситься до населених пунктів,

на території яких органи державної влади України тимчасово не здійснюють свої


повноваження (території АР Крим та території проведення АТО (Операції об'єднаних сил) чи

на будь-якій іншій території де органи державної влади України тимчасово не здійснюють

свої повноваження.

3.7. Консультант FARMASI, який має статус Наставника не має права за власною ініціативою

входити в групу іншого Наставника. Проте, у випадку якщо Консультант зареєстрований в 1-

у лінію під компанією і має статус не вище 9%, він має право увійти в групу іншого

Наставника зі збереженням своєї групи Консультантів. Для цього необхідно подати заяву на

Регіонального Менеджера. Після погодження такого переводу Регіональним Менеджером,

рішення про остаточний перехід та умови такого переходу приймає Директор з Продажів.

3.8. Консультант FARMASI має право подати заяву на змінити Наставника після реєстрації

впродовж перших 2-х місяців зі згоди безпосереднього наставника та майбутнього

наставника.

3.9. Члени однієї родини першої та другої ступенів спорідненості (мати, батько, чоловік,

жінка, діти, онуки, бабки та діди відносно один одного) не можуть бути членами різних груп,

окрім як на підставі дозволу Компанії, проте, вони можуть бути Наставником та

Консультантом FARMASI відносно один одного.

3.10. При встановленні факту повторної реєстрації Консультанта, у тому числі, за

особистими даними родичів, новий реєстраційний номер в іншій структурі буде видалено без

збереження даних за номером, що видаляється. У випадку, якщо кілька разів відбулася

перереєстрація в одного і того ж наставника, компанія залишає за собою право застосувати

штрафні санкції в розмірі 50% від нарахувань МП за місяць, в якому були виявлені такі факти

та/або термінувати такого Консультанта із мережі без попередження та без збереження виплат

по МП.

3.11. Кожен Консультант має лише одного Наставника та один реєстраційний номер. Будучи

Наставником, Консультант не має права за жодних умов пропонувати реєстрацію до своєї

структури вже зареєстрованому Консультанту з інших структур.

3.12. У разі виявлення фактів перереєстрації, тобто повторної реєстрації, новий номер

Консультанта буде видалений без збереження даних. Безпосередньому новому Наставнику

Консультанта, а також Директору цієї структури виноситься перше попередження.

У випадку повторного виявлення факту перереєстрації в структурі Наставника, що вже

отримав попередження, Компанія залишає за собою право застосувати штрафні санкції в

розмірі до 100% від нарахувань МП за місяць, в якому були виявлені такі факти без

попередження до безпосереднього нового Наставника та Директора структури.

У випадку виявлення фактів перереєстрації втретє, Компанія залишає за собою право

термінувати такого Наставника незалежно від його статусу із мережі без попередження та без

збереження виплат по МП.


Якщо Наставник звертається до Компанії в письмовій формі про видалення повторно-

зареєстрованого Консультанта в його структуру, він може бути звільнений від штрафів та


термінації. Остаточне рішення приймає Уповноважений орган Компанії в особі

Національного Директора з продажів.


3.13. Компанія має право змінити Наставника згідно з заявою Консультанта/ Менеджера

FARMASI, якщо Наставник порушує етичну поведінку по відношенню до Консультантів/

Менеджерів. Для цього необхідно подати заяву про переведення структури (тільки до

Наставника вище) через особовий кабінет. Також в заяві необхідно аргументувати причину

порушення правил етичної поведінки Наставника. Після погодження такого переводу

Регіональним Менеджером, рішення про остаточний перехід приймає Компанія. Заяву про

переведення структури необхідно подати Регіональному Менеджеру до 15 числа поточного

місяця, якщо рішення буду розглянуто позитивно, переведення структури відбудеться на

першому тижні наступного місяця протягом 5 робочих днів.

3.14. Якщо протягом 6 місяців Б’юті-Консультант 25% в статусі Менеджер/Директор має

звання Віртуальний згідно Маркетинг-Плану (не виконує умову щодо БО), в такому випадку

безпосередній наставник такого Б’юті-Консультанта має право подати письмову заяву до


Уповноваженого органу Компанії про переведення всієї структури даного Б’юті-

Консультанта в свою першу лінію, без згоди такого Менеджера/Директора. Остаточне


рішення про перехід та умови такого переходу приймає Директор з Продажів.


4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ КОНСУЛЬТАНТА FARMASI


4.1. Консультант зобов'язаний поважати систему прямих продажів та не реалізовувати

продукцію Farmasi через роздрібні торгові точки, інтернет-магазини та офіси. Будь-який

інший вид діяльності реалізації продукції несе за собою відповідальність Консультанта

згідно із Податковим кодексом України та законами України. Представництво Farmasi

використовується виключно лише з метою залучення нових Консультантів, навчання

<

Фармасі краса та здоров'я © 2024
card-mastercard card-visa webmoney qiwi yandex-money
Notice: Undefined index: language in /home/u505767307/domains/buy-farmasi.online/public_html/catalog/view/theme/fanes/template/common/footer.tpl on line 69Notice: Undefined index: HTTP_SEC_CH_UA_PLATFORM in /home/u505767307/domains/buy-farmasi.online/public_html/catalog/view/theme/fanes/template/common/footer.tpl on line 71